444 77 02
444 77 02

Sompo Sigorta

Sompo Sigorta kasko, trafik, DASK, konut, Tamamlayıcı sağlık sigortası, seyahat sağlık, kritik hastalıklar, ferdi kaza, dijital güvenlik, elektrikli araç kasko, ve mini kasko sigortası fiyatlarını görmek için hemen teklif alın!

Sompo Sigorta

"Sompo Sigorta" genellikle bir sigorta şirketini ifade eder. Sompo Sigorta, Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc.'in Türkiye'deki iştiraki olarak faaliyet gösteren bir sigorta şirketidir.

Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc., Japonya merkezli bir sigorta şirketidir ve dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir şirkettir. Sompo Sigorta, Türkiye'de otomobil sigortası, konut sigortası, sağlık sigortası, seyahat sigortası ve diğer çeşitli sigorta ürünlerini sunarak müşterilere hizmet verir.

Sompo Sigorta'nın sunduğu hizmetler, poliçe türlerine ve müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterir. Bu sigorta şirketi, müşterilere risklerini azaltmak ve beklenmedik durumlar karşısında mali güvence sağlamak amacıyla çeşitli sigorta ürünleri sunar.

 

Sompo Sigorta Kasko Sigortası

Sompo Sigorta'nın kasko sigortası, genellikle araç sahiplerinin taşıdıkları araçları çeşitli risklere karşı korumak için tasarlanmış bir sigorta ürünüdür. Kasko sigortası, aracınızın çalınması, kaza, yangın, sel gibi durumlar nedeniyle oluşabilecek maddi zararları karşılamayı amaçlar.

Sompo Sigorta'nın kasko sigortası genellikle şu kapsamları içerebilir:

 1. Kaza Hasarları: Trafik kazaları sonucu aracınıza gelebilecek maddi hasarları kapsar.
 2. Çalınma ve Hırsızlık: Aracınızın çalınması veya hırsızlık durumlarında meydana gelen hasarları karşılar.
 3. Doğal Afetler: Yangın, sel, deprem gibi doğal afetler nedeniyle oluşan zararları içerir.
 4. Cam Kırılması: Araç camlarının kırılması veya hasar görmesi durumunda onarıma veya değiştirmeye ilişkin masrafları kapsar.
 5. Yol Yardım Hizmetleri: Aracınızın yolda kalması durumunda çekici, lastik değişimi gibi yardım hizmetlerini içerebilir.

 

Sompo Sigorta Trafik Sigortası

Trafik sigortası, araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırmaları gereken bir sigorta türüdür. Bu sigorta, aracın sebep olduğu kazalarda üçüncü şahıslara verilebilecek maddi zararları teminat altına alır.

Sompo Sigorta'nın trafik sigortası genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 1. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (ZMS): Trafik sigortası, aracın sebep olduğu kazalarda üçüncü şahıslara verilen maddi zararları teminat altına alır. Bu zararlar, karşı aracın hasarı, diğer sürücülerin veya yayaların yaralanmaları gibi durumları içerir.
 2. Ferdi Kaza Koltuk Sigortası: Kasko sigortası içinde bulunmayan ancak trafik sigortasına ek olarak alınabilen bir teminattır. Bu teminat, araç içindeki sürücü ve yolcuların kaza sonucu oluşan yaralanmalarını karşılar.

 

Sompo Sigorta DASK Sigortası

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) sigortası, Türkiye'de konut sahiplerini doğal afetlerin neden olabileceği zararlara karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. DASK, deprem, deprem sonucu yangın, tsunami, yer kayması gibi doğal afetlerin neden olduğu maddi hasarları karşılar.

Genel olarak DASK sigortası şunları kapsayabilir:

 1. Deprem Kaynaklı Hasarlar: Deprem nedeniyle konutunuzda meydana gelebilecek hasarları karşılar.
 2. Deprem Sonucu Yangın: Deprem sonrasında çıkan yangınlar nedeniyle oluşan zararları teminat altına alır.
 3. Tsunami ve Diğer Doğal Afetler: Depremin yanı sıra tsunami, yer kayması gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarları da kapsayabilir.

 

Sompo Sigorta Konut Sigortası

Konut sigortası, ev sahiplerini evlerinde meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür.

Sompo Sigorta'nın konut sigortası genellikle şu temel kapsamları içerebilir:

 1. Yangın Sigortası: Evde çıkabilecek yangınlar sonucu oluşabilecek hasarları kapsar.
 2. Hırsızlık Sigortası: Evdeki eşyaların çalınması veya zarar görmesi durumlarında maddi kayıpları teminat altına alır.
 3. Doğal Afet Sigortası: Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarları içerir.
 4. Cam Kırılması Sigortası: Evdeki camların kırılması veya hasar görmesi durumunda onarıma veya değiştirmeye ilişkin masrafları karşılar.
 5. Sorumluluk Sigortası: Üçüncü şahıslara verilebilecek maddi zararları kapsar.
 6. Konut İçi Elektronik Eşyalar Sigortası: Televizyon, bilgisayar gibi ev içi elektronik eşyaların hasarlarını teminat altına alabilir.

Sompo Sigorta'nın konut sigortası poliçeleri, müşteri ihtiyaçlarına ve poliçe seçeneklerine göre değişebilir. En güncel ve detaylı bilgileri almak için Sigorta7.com adresimizden size özel oluşturulmuş Konut Sigortası Tekliflerinize ulaşabilirsiniz.

Sompo Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, bireylerin genel sağlık sigortalarının kapsamı dışında kalan veya sınırlı kalan alanlarda ek bir güvence sağlamayı amaçlar.

Sompo Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortası genellikle şu unsurları içerebilir:

 1. Hastane Masrafları: Yatarak veya ayakta tedavi gördüğünüz hastane masraflarını kapsar.
 2. Ameliyat Masrafları: Cerrahi müdahalelere ilişkin masrafları içerir.
 3. Muayene ve Teşhis Hizmetleri: Doktor muayeneleri, laboratuvar testleri ve teşhis hizmetleri gibi masrafları teminat altına alır.
 4. İlaç Masrafları: Reçeteli ilaçlar için yapılan harcamaları kapsayabilir.
 5. Diş Tedavisi: Diş sağlığı ile ilgili tedavilerin maliyetini içerir.
 6. Gözlük ve Kontakt Lens: Göz sağlığı ile ilgili harcamaları içerir.
 7. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri için mali destek sağlayabilir.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası

"Seyahat Sağlık Sigortası" ise genellikle seyahat eden kişilere yönelik bir sigorta türüdür. Bu sigorta, seyahat sırasında ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına karşı koruma sağlar.

Seyahat Sağlık Sigortası genellikle şu kapsamları içerebilir:

 1. Acil Sağlık Hizmetleri: Yurtdışında seyahat ederken oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı acil tıbbi hizmetlerin kapsamı.
 2. Hastaneye Yatış: Seyahat sırasında ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatış gerektiğinde bu masrafların karşılanması.
 3. İlaç Temini: Reçeteli ilaçların temini için maliyetleri içerebilir.
 4. Nakil ve Kurtarma: Acil durumlarda hastaneden başka bir tıbbi tesise nakil ve kurtarma hizmetleri.
 5. İptal ve İade: Seyahatin beklenmedik bir nedenle iptal edilmesi durumunda ortaya çıkan masrafları kapsayabilir.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Seyahat Sağlık Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta Kritik Hastalıklar Sigortası

"Kritik Hastalıklar Sigortası", bir bireyin kritik bir hastalık teşhisi alması durumunda mali destek sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, genellikle belirli bir kritik hastalığın teşhis edilmesi durumunda bir ödeme yapmayı taahhüt eder. Her sigorta şirketi farklı koşullar ve kapsamlar sunabilir, bu nedenle ayrıntıları incelemeniz önemlidir.

Kritik hastalıklar sigortası genellikle şu tip hastalıkları kapsayabilir:

 1. Kanser: Belirli kanser türlerine yönelik kapsama sahip olabilir.
 2. Kalp Krizi: Kalp krizini içerebilir.
 3. İnme: Beyin kanaması veya tıkanıklığı sonucu oluşan inmeyi kapsar.
 4. Böbrek Yetmezliği: İleri derecede böbrek yetmezliği durumlarını içerebilir.
 5. Organ Nakli: Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek gibi organ nakillerini içerebilir.
 6. Kritik Cerrahi Müdahaleler: Belirli kritik cerrahi işlemleri kapsayabilir.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Kritik Hastalıklar Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta Ferdi Kaza Sigortası

Sompo Sigorta'nın Ferdi Kaza Sigortası, bireyin kaza sonucu meydana gelen kazalardan kaynaklanan maddi ve manevi zararları koruma altına alan bir sigorta ürünüdür. Ferdi Kaza Sigortası, kişinin kendi hayatını ve sağlığını güvence altına alarak, olası kaza durumlarında finansal destek sağlamayı amaçlar.

Ferdi Kaza Sigortası genellikle şu temel kapsamları içerebilir:

 1. Ölüm Teminatı: Sigortalının kaza sonucu hayatını kaybetmesi durumunda, belirlenen teminat tutarı ödenir.
 2. Sürekli Sakatlık Teminatı: Kaza sonucu sigortalının sürekli sakatlık durumunda, belirli bir oranda ödeme yapılır.
 3. Tedavi Masrafları Teminatı: Kaza sonucu ortaya çıkan tedavi masraflarının bir kısmını veya tamamını karşılamayı amaçlar.
 4. Günlük Hastane Güvencesi: Kaza sonucu hastanede kalınması durumunda günlük bir ödeme yapabilir.
 5. Cerrahi Operasyon Teminatı: Kaza sonucu gerçekleştirilen cerrahi operasyonlara yönelik mali destek sağlar.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Ferdi Kaza Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta Dijital Güvenlik Sigortası


Sompo Sigorta
Dijital güvenlik sigortası, bir kuruluşun veya bireyin siber tehditlere ve saldırılara karşı korunmasını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu tür bir sigorta, siber güvenlik olayları sonucu ortaya çıkan mali kayıpları telafi etmeyi amaçlar. Dijital güvenlik sigortası genellikle şu konuları kapsayabilir:

 1. Veri İhlali: Kuruluşun müşteri bilgileri, finansal veriler veya diğer hassas bilgilerin sızdırılması durumunda ortaya çıkan maliyetleri karşılamayı amaçlar.
 2. Çevrimiçi Dolandırıcılık: İnternet üzerinden gerçekleşen dolandırıcılık olaylarında ortaya çıkan zararları içerebilir.
 3. Bilgisayar Virüsleri ve Zararlı Yazılımlar: Bilgisayar korsanları tarafından bulaştırılan zararlı yazılımların neden olduğu hasarları içerebilir.
 4. Veri Kurtarma ve Yedekleme: Veri kaybı durumunda veri kurtarma ve yedekleme maliyetlerini karşılamayı amaçlar.
 5. İnternet Kesintisi ve Hizmet Dışı Kalma: İnternet hizmetlerinin kesilmesi veya iş süreçlerinin aksaması durumunda ortaya çıkan maliyetleri karşılamayı hedefler.
 6. Fidye Yazılımı: Bilgisayar korsanlarının fidye talep ettiği durumları kapsayabilir.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Dijital Güvenlik Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta Elektrikli Araç Kasko

Elektrikli araç kasko sigortası, elektrikle çalışan araçları kapsayan özel bir kasko sigorta türüdür. Bu sigorta, elektrikli aracın çeşitli risklere karşı korunmasını sağlar ve genellikle standart kasko poliçelerinden farklı özelliklere sahiptir. İşte elektrikli araç kasko sigortasının genel özellikleri:

 1. Batarya Kapsamı: Elektrikli araçlardaki en maliyetli bileşen genellikle bataryadır. Elektrikli araç kasko sigortası, bataryanın hasara uğraması veya çalınması durumunda bu maliyeti karşılayabilir.
 2. Şarj Cihazları Kapsamı: Elektrikli araçların şarj cihazları genellikle özel ekipmanlardır. Sigorta poliçesi, şarj cihazının zarar görmesi veya çalınması durumunda maliyeti karşılayabilir.
 3. Elektrikli Aracın Teknik Bileşenleri: Elektrikli aracın elektronik sistemleri, motoru ve diğer teknik bileşenleri kapsayan geniş bir kapsam sunabilir.
 4. Yol Yardımı ve Çekici Hizmetleri: Elektrikli aracın şarjı bitmesi veya başka bir arıza durumunda yol yardımı ve çekici hizmetleri de kasko poliçesi kapsamında olabilir.
 5. Dolandırıcılık ve Hırsızlık: Elektrikli aracın çalınması veya dolandırıcılık durumlarında mali kayıpları karşılamak amacıyla kapsam sağlanabilir.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Elektrikli Araç Kasko Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta Mini Kasko

Mini kasko (dar kasko) sigortası, araç sahiplerine tam kasko sigortasına kıyasla daha sınırlı bir koruma sağlayan, seçilen teminatları içeren bir sigorta çeşididir. Genellikle aracın çarpışma, çarpma gibi belirli hasar durumlarına karşı koruma sunar ve anahtar kaybı, cam kırılması, hırsızlık gibi ek teminatları kapsayabilir. Bu sigortanın en büyük avantajı, temel ihtiyaçları karşılayarak daha uygun maliyetli olmasıdır. Ancak hangi hasarların kapsam dışı bırakıldığını bilmek önemlidir. Araç sahipleri, bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir koruma sağlamak için sigorta şirketlerinin sunduğu mini kasko poliçelerini incelemeli ve karşılaştırmalıdır. Bu şekilde, uygun maliyetlerle araçlarını günlük risklere karşı koruyabilirler.

En güncel ve detaylı Sompo Sigorta teklif ve teminatlarınız için web sitemizden Mini Kasko Sigortası tekliflerinizi oluşturabilirsiniz.

 

Sompo Sigorta İletişim Bilgileri

Sompo sigorta müşteri hizmetleri numarası : 0850 250 81 81

Genel Müdürlük: Rüzgarlıbahçe Mah. Çam Pınarı Sk. No:10 Beykoz/İstanbul